Logo
rosna
pozadi_trat.gif, 6 kB

Hrubá stavba zahradní železnice

Po roce příprav jsme se v březnu 2019 pustili do stavby zahradní železnice před Stanicí techniků. Železnice se od jiných odlišuje především umístěním ve veřejném prostoru. Právě díky tomu jsme při stavbě měli k dispozici komentáře širokého obecenstva. Pokusíme se zde nejen pro něj zrekapitulovat, co jsme to vlastně na prostranství před budovou v březnu a dubnu prováděli. V tuto chvíli sice vlaky ještě nejezdí, ale hrubá stavba je dokončena. Většina kolejí je položená do štěrku a shora mají povrch docela hladký. Závěrem odpovíme na některé často kladené otázky.

Když už začít se stavbou, tak od základu. Pozvali jsme na pomoc geodety, kteří porovnali skutečný pozemek s plánem na stavbu železnice. Poté jsme plán upravili tak, aby vyhovoval skutečnému pozemku, protože naopak by to bylo mnohem náročnější. Geodeti namalovali na zem barevné čáry, které po pár dnech přilákaly bagr. Naštěstí se dostavil také šikovný člověk, který bagr dokázal zkrotit, a společně vyhloubili, co bylo potřeba.

Na dno výkopů stavebníci navezli vrstvu štěrku. Tou dobou bylo poměrně nesnadné určit, k čemu má takový divný výkop sloužit. Navíc zapracovaly fake news šířené pravděpodobně lodními modeláři, pročež dodnes někteří kolemjdoucí s určitostí tvrdí, že na těch kolejích bude jezdit parník.

 

Dále byl na řadě provázek, vodováha, jednotlivé kostky ztraceného bednění a tuny betonu. Pokládání zabralo asi dva týdny, za den práce se betonu zpracoval kubický metr. Zadání: Zhruba tudy, ale přesně.

 

Do bednění stavebníci natloukli a položili ocelové tyče pro ukotvení a vyztužení základů. Následovalo vybetonování vnitřního objemu a oplechování boků. Také mohlo proběhnout první dějství úklidu – zasypání zbytků výkopů.

 

Plechy tvoří koryto pro podkladový štěrk nesoucí koleje. Štěrk se pro uložení kolejí výborně hodí, což možná bude ten důvod, proč ho na skutečné železnici používají také. Naše koleje sice mají rozchod jen 45 milimetrů, ale funkce štěrku je stejná.

 

 

 

Poslední fází hrubé stavby bylo dosypání štěrku na úroveň pražců a položení zatravňovacích dlaždic v místě častého pohybu obsluhy. Obsluhou jsou myšleni vlakvedoucí, strojvedoucí, výpravčí a posunovači, kteří se o jízdu vlaků i posunování vozů budou starat. Posláním naší zahradní železnice je totiž také výcvik a výchova provozního personálu.

O další informace se podělíme v příštím příspěvku. Na některé otázky ještě nemáme jasnou odpověď. Proto zde vybereme jen ty základní, které kolemjdoucí často opakovali:

A co parníky?

Parníky tudy jezdit nebudou, račte popojít k Vltavě.

Co tu tedy bude jezdit?

Vozidla Rhétské dráhy. Znalci omluví nepřítomnost trolejového drátu. Opatrovníci malých dětí totéž naopak uvítají.

Kdo to bude ovládat?

Poučené a zodpovědné děti z kroužků na Stanici techniků.

Od kdy to bude jezdit?

Ve zkušebním provozu od května. Některé všední dny odpoledne, když budou mít děti a vedoucí čas. Také během konání jiných zvláštních akcí na Stanici techniků. Vše jen za hezkého počasí. Budeme informovat. Návštěvy skupin bude možné domluvit později.

Můžu si zajezdit já?

A znáš železniční předpisy? Umíš alespoň číst v jízdním řádu? Možná – podle situace, pod odborným dohledem, teprve až ukončíme zkušební provoz.

Můžu si donést vlastní mašinky?

Ano, ale po domluvě o termínu. Nutno přinést také vlastní napájecí zdroj. Vratné smyčky jsou izolovány.

Pokud zrovna nejezdí naše vlaky, mohou děti provozovat vlastní hračkové mašinky na baterku, o rozchodu kol 45 mm, i bez předchozí domluvy. Přidělení kapacity dopravní cesty nechť si domluví mezi sebou.

Koleje i štěrk jsou tvrdé a za pohyb dítěte v jejich okolí je zodpovědný doprovázející dospělý.

Chůze po trati je zakázána!

Aby vám to někdo neukradl.

To není a je otázka. Prostor a budova jsou zabezpečeny. Použité koleje nikdo nevykupuje. Vandaly prosíme, aby se vyřádili s bábovičkou na přilehlém pískovišti. Kyblíček i lopatička tam jsou.