Logo
rosna
pozadi_trat.gif, 6 kB

Archiv rubriky ‘Dny otevřených dveří’

Provoz kolejiště ve zbytkové kapacitě

publikováno 21. 4. 2020

Představujeme Vám fotoreportáž z našeho modelového kolejiště. Prostřednictvím fotografií z několika nedávných akcí se můžete dozvědět o rozvoji kolejiště, o nových vozidlech a dalších zajímavostech.

Pokračování »

Provoz kolejiště v roce 2018

publikováno 3. 1. 2019

V roce 2017 jsme na našem modelovém kolejišti zahájili rozsáhlou rekonstrukci. O důvodech, které nás k ní vedly, a o rozsahu našich záměrů se můžete dočíst v článcích, kde je vše detailně popsáno. Současně s modelářskou prací na stavbě kolejiště pokračovala také běžná činnost kroužku, děti chodily na schůzky a na kolejišti se konaly akce pro veřejnost. O tom, jak vypadá provoz na kolejišti v průběhu rekonstrukce, bude následující příspěvek.

 

Pokračování »

Den otevřených dveří 17. 12. 2016

publikováno 26. 1. 2017

Unifikum najbrtum

Častější náštěvníci našich dnů otevřených dveří si už jistě všimli, že každé naše ježdění je věnováno jiné epoše, než byla ježdění předešlá. Na náš poslední den otevřených dveří v roce 2016 přišla řada na epochu aktuální, tedy V. až VI. epochu, ve které je možno vidět i jiné dopravce, nežli jen České dráhy, ale třeba i ČD Cargo nebo OKD Doprava, kteří se specializují na přepravy nákladu. I přesto, že se nám nátěry a označení mašinek epochou od minula změnily, stále bylo na co se koukat a provoz byl stejně rozmanitý, jako kdykoliv jindy.

Pokračování »

Podzim 2016

publikováno 11. 1. 2017

Během podzimu jsme ježdění na kolejišti pro veřejnost zvládli uspořádat čtyřikrát. Pokud jste se nemohli zúčastnit a posoudit pokroky v našem budování sami, nabízíme souhrnnou fotoreportáž. Zároveň popíšeme, jak se nám daří dodržovat jízdní řád, který v několika variantách postupně vylepšujeme.

Pokračování »

Podzimní dny otevřených dveří

publikováno 30. 12. 2015

Koncem léta jsme s napětím pozorovali, jaké ambiciózní změny na kolejišti se nám podaří včas dokončit. V nově budované stanici Samechov sice byly položené koleje, ale krajina okolo nich nabývala jen hrubých rysů. Oproti tomu hlavní nádraží vypadalo nedotčeně, zato pod ním zbývalo mnoho práce na novém elektrickém vedení ke kolejím. Poměrně náročné byly také přípravy na nový rok modelářských kroužků, do kterých se zapsalo přes 20 nových členů.

Pokračování »

Den otevřených dveří 25. 4. 2015

publikováno 2. 6. 2015

Poslední den otevřených dveří ve školním roce jsme pojali volněji než obvykle. Slevili jsme z požadavků na modelovou věrnost vozidel, takže mohly vyjet i takové lokomotivy a vozy, které se na trať Posázavského pacifiku nehodí. Náleží pod jinou železniční správu, schází jim správné označení anebo jsou z jiného kraje, jako například ozubnicová lokomotiva. Některé starší modely se už také nehodí vystavovat společně s těmi moderními, detailně provedenými.

 

Pokračování »

Den otevřených dveří 28. 3. 2015

publikováno 6. 4. 2015

Barevné lokomotivy s dlouhými nákladními a osobními vlaky, zručský kamenolom pracující na plné obrátky a vozy naložené vápencem snad v každé stanici na kolejišti. Tak by se dal krátce charakterizovat březnový den otevřených dveří na podbabském kolejišti. Na koleje vyrazila vozidla a vozy Československých státních i Českých drah.

Pokračování »

Den otevřených dveří 21. 2. 2015

publikováno 20. 3. 2015

Únorový den otevřených dveří opět přilákal velké množství diváků, kterým jsme tentokrát předváděli provoz s vozidly převážně Českých drah. Provoz na kolejišti nebyl jen tak nahodilý, ale vlaky osobní i nákladní dopravy jezdily podle stanoveného jízdního řádu. Diváci mohli nejen na hlavním nádraží sledovat zajímavé provozní situace a kontrolovat obsluhu, jak se jí daří plnit jízdní řád.

Pokračování »

Den otevřených dveří 24. 1. 2015

publikováno 18. 2. 2015

Díky dlouhé tradici našich dnů otevřených dveří dokážeme odhadnout, kolik se na kolejiště přijde podívat lidí. Většinou nám to napoví už předpověď počasí. Tentokrát ale byla účast nad očekávání hojná – postaraly se o to dvě krátké zmínky o naší akci v České televizi. Již 15 minut před začátkem začali přicházet první návštěvníci. V 10 hodin se chodba zaplnila a nával trval až téměř do 15. hodiny. To jsme nečekali a nikdo z našich kolegů na Stanici techniků rovněž ne. Každou chvíli jsme od návštěvníků slyšeli, že se ještě musí zajít podívat na tramvaje a z truhlářské dílny se neustále ozýval rámus od pil, pilníků a kladiv.

Pokračování »

Den otevřených dveří 13. 12. 2014

publikováno 14. 1. 2015

Poslední akce pro veřejnost v kalendářním roce 2014 proběhla o víkendu 13. prosince a prostory Stanice techniků tak mohly poskytnout krátkodobý úkryt před nevlídným počasím. Využili toho nejen členové kroužku, ale především návštěvníci, kteří se přišli většinou i s dětmi podívat na modelové kolejiště v provozu.

Pokračování »