Logo
rosna
pozadi_trat.gif, 6 kB

Kácov

Modelový Kácov je podobně jako jeho reálná předloha dopravně velmi významnou stanicí, za což nejspíš vděčí blízkému pivovaru. Průjezdné jsou zde čtyři koleje, z nichž je jedna manipulační. Kolejový plán téměř přesně odpovídá předloze. Stanice disponuje skladištěm, remízou a dvěma kusými odstavnými kolejemi. Výpravčí ovládá pouze stanici, přilehlé traťové úseky totiž spadají pod Samechov a Ledečko.

 

 

Stávající ovládací panel je vybaven dohledem nad polohou výhybek a traťovými souhlasy do sousedních stanic. Odjezdovými návěstidly nebude stanice vybavena podobně, jako je dříve neměla skutečná stanice Kácov.


Fotografie skutečné stanice Kácov jsou z roku 2009, kdy byla stanice zabezpečena ještě ústředním zámkem a mechanickými vjezdovými návěstidly. To také odpovídá stavu, v jakém máme stanici na našem kolejišti. Nyní je zde zabezpečovací zařízení typu TEST, návěstidla jsou světelná, včetně skupinových odjezdových.