Logo
rosna
pozadi_trat.gif, 6 kB

Ledečko

Ledečko je poslední stanicí na viditelné části lokální trati, která dále ve směru do Mezipatra klesá tunelem do skryté části kolejiště. Ve stanici je, stejně jako ve skutečnosti, pět průjezdných kolejí – čtyři dopravní a jedna manipulační. Ta je vybavena rampou, skladištěm, kolejovou váhou a obrysnicí. Vymodelovány jsou také dvě kusé koleje ze čtyř, jedna z nich vede do remízy věrně provedené podle historické předlohy.

Stanice je provozně význačná svojí polohou, některé osobní vlaky z nádraží Praha – Podbaba se zde obrací na zpáteční cestu. Ostatní projíždí dále přes zastávku Sázava do podzemní stanice Mezipatro. Nákladní vlaky na dlouhých staničních kolejích často křižují a vyčkávají na volnost trati. Ledečský výpravčí ovládá dlouhý úsek trati, proto je každý mezistaniční úsek pod jeho kontrolou vybavený vlastním regulátorem.

Vjezdová a odjezdová návěstidla jsou všechna mechanická. Odjezdová jsou skupinová, takže jedno platí pro všechny dopravní koleje a je nutné vypravení vlaku z konkrétní koleje výpravčím. Volno na odjezdovém návěstidle je možné postavit až po udělení traťového souhlasu ze sousední stanice.

Výpravčí stanic Ledečko a Mezipatro, které jsou značně vzdálené, se navzájem domlouvají telefonicky. Na kácovském zhlaví stanice Ledečko je plánováno vytvořit ještě pracoviště signalisty.


Fotografie skutečné stanice Ledečko jsou pořízené v roce 2009.

Stanice je přibližně od roku 2002 vybavena zabezpečovacím zařízením typu TEST.

   


Zastávka Sázava

Zastávka se nachází v oblouku trati v klesání mezi stanicemi Ledečko a Mezipatro. Ovládána je ze stanice Ledečko nebo vlastním ovladačem.