Logo
rosna
pozadi_trat.gif, 6 kB

Samechov

Samechov je stanice o dvou dopravních kolejích a jedné manipulační koleji. V obvodu stanice se ještě nachází krátká vlečka do sklárny Kavalier. Stanice a její okolí prošly zásadní přestavbou v roce 2015. Původní stanice a krajina byla snesena a na holé desce byla nově zbudována. Nynější podoba lépe odpovídá předloze a vznklo několik fotograficky atraktviních míst. Zajímavostí jsou také první použití oblouků s převýšením a s přesně vypočtenou přechodnicí a vzestupnicí.

Pro ilistraci ještě historické snímky původní podoby stanice před rekonstrukcí.


Fotografie skutečné stanice Samechov z naší návštěvy v roce 2014.

 


Zastávka Chřenovice – Podhradí

Zastávka se nachází na obloukovitém úseku trati v těsném sousedství samechovského tunelu. Její vybavení tvoří krátké nástupiště s přístřeškem. Poblíž je ještě krátká kusá manipulační kolej, která v provozu není používaná. Zastávka slouží hlavně turistům navštěvujícím hrad.