Logo
rosna
pozadi_trat.gif, 6 kB

Provoz kolejiště v roce 2018

V roce 2017 jsme na našem modelovém kolejišti zahájili rozsáhlou rekonstrukci. O důvodech, které nás k ní vedly, a o rozsahu našich záměrů se můžete dočíst v článcích, kde je vše detailně popsáno. Současně s modelářskou prací na stavbě kolejiště pokračovala také běžná činnost kroužku, děti chodily na schůzky a na kolejišti se konaly akce pro veřejnost. O tom, jak vypadá provoz na kolejišti v průběhu rekonstrukce, bude následující příspěvek.

 

Rozsah provozovatelné části kolejiště se smrsknul pouze na úsek lokálky z hlavní podbabské stanice do Ledečka. Vlaky tak jezdí mezi dvěma konečnými stanicemi tam a zpět a lokomotivy mají k dispozici navíc kolejiště v depu. Provoz je tímto ochuzen o rychlíky a dlouhé nákladní vlaky na hlavní trati a o různé přípoje a přepřahy, které jsme dříve v jízdním řádu plánovali. Tuto ztrátu jsme ovšem proměnili ve výhodu a v zájmu udržení atraktivního provozu pro návštěvníky jsme do provozu zařadili různé vyměňování souprav v koncových stanicích a další podobný posun, takže se na kolejišti stále něco děje.

Současně ale toto omezení přineslo novou příležitost – umožnilo bezproblémové digitální řízení lokomotiv. Potřeba nasazených strojů je nižší a stejně tak klesla potřeba výpravčích na omezené síti s výrazně slabším provozem. Postupem času se nám podařilo sloučit obsluhu nácestných stanic na lokálce pouze pod jednoho výpravčího, kterého jsme vystěhovali mimo vlastní kolejiště. Uvolněné místo v prostorách kolejiště nyní mohou využít strojvedoucí, kteří se s tabletem nebo s telefonem v ruce pohybují společně s vlakem, sledují návěsti a poslouchají příkazy pro jízdu vlaku nebo pro posun od výpravčích. Při velkých akcích si svůj panel stěhuje z kolejiště ven na chodbu také výpravčí podbabské hlavní stanice, takže nepřekáží strojvedoucím a návštěvníci mu lépe vidí pod ruku v dopravní kanceláři.

Jak tedy takový nový způsob organizace provozu vypadá, když vlaky opravdu ovládají strojvedoucí? V koncové stanici obdrží strojvedoucí ovladač k lokomotivě a jízdní řád vlaku v papírové podobě. Většinou obojí dostane od předchozího strojvedoucího, kterého vystřídal, ale může také nastoupit na nový vlak, který mu předá výpravčí. Podle potřeby strojvedoucí vykoná posun se soupravou, například přistaví vlak k nástupišti nebo si dojede pro soupravu odstavených vozů a pak čeká na rozkaz k odjezdu. Výpravčí, podobně jako na velké železnici, řídí provoz ve stanici a především organizuje provoz na trati. Před časem odjezdu nabídne vlak do sousední stanice, postaví odjezdovou vlakovou cestu a může vlak vypravit. Strojvedoucí po rozkazu k odjezdu vyrazí na trať.

 

Při jízdě vlaku zodpovídá strojvedoucí za dodržování všech předpisů. Musí dodržovat předepsanou rychlost, s osobními vlaky stavět na zastávkách, a pokud je na vjezdovém návěstidle návěst stůj, tak vyčkat, než ho výpravčí další stanice vpustí do nádraží. Když dojede do koncové stanice, patří mezi nejčastější úkoly obrat vlaku na zpáteční cestu nebo posun na jinou soupravu, kterou jeho lokomotiva poveze opačným směrem. Avšak u některých vlaků může dojít ještě k posunu při odstavování vozů z vlaku. Nejvíc práce mají strojvedoucí manipulačních vlaků, které obsluhují nakládací místa v nácestných stanicích a musí tak většinou ve stanici posunovat.

Na velkém podbabském nádraží, které je nejvíce na očích návštěvníků, je často v provozu staniční posunovací záloha. Tato lokomotiva má na starost nejrůznější posun po nádraží. Odklízí vozy, které tam jiné vlaky při svém rychlém obratu zanechaly nebo připravuje soupravy tak, aby se posun při obratu vlaku příliš nezdržoval. Je také se svou obsluhou k dispozici zvídavým návštěvníků, kteří občas nechápou, jak může lokomotiva sama jezdit, rozsvěcet světla a houkat pomocí telefonu. Proto když pro posunovací zálohu není práce, jezdí často po stanici sem a tam a ovladač putuje z ruky do ruky, aby si každý vyzkoušel, jaké to je řídit lokomotivu na dálku.

Digitální řízení lokomotiv je vítanou změnou oproti klasickému analogovému řízení, které na našem kolejišti funguje od jeho počátků. Počítáme s tím, že ho uplatníme nejen při výuce na v rámci schůzek modelářského kroužku, ale také při akcích plánovaných pro veřejnost.

Jeden komentář k příspěvku “Provoz kolejiště v roce 2018”

  1. , Lukek říká:

    Dobrý den, kolejiště máte pěkné a rekonstrukce mu jistě vdechne zase nový život na dlouhé roky. Přeju ať se dílo i nadále daří!