Logo
rosna
pozadi_trat.gif, 6 kB

Den otevřených dveří 28. 3. 2015

Barevné lokomotivy s dlouhými nákladními a osobními vlaky, zručský kamenolom pracující na plné obrátky a vozy naložené vápencem snad v každé stanici na kolejišti. Tak by se dal krátce charakterizovat březnový den otevřených dveří na podbabském kolejišti. Na koleje vyrazila vozidla a vozy Československých státních i Českých drah.

Mnozí by si mohli myslet, že se nám při vyndavání ze skříní a krabiček mašinky trochu pomotaly. Chtěli jsme ale znázornit provoz v době, kdy zanikly ČSD a vznikly České Dráhy. O to pestřejší pak byl provoz na kolejišti. Lokomotivy s novými logy se potkávaly s těmi, které ho ještě v dílnách nedostaly, některé vozy na sobě vozily ještě staré popisy a některé již dostaly znak nového dopravce. Na lokálce však stále vévodili provozu oblíbení "Hektoři" a na hlavní trati se proháněly "Sergeje" nebo "Bardotky".

Tentokrát jsme nejezdili podle jízdního řádu, ale ve stanicích na kolejišti bylo možné pozorovat až nápadně velké množství výsypných vozů Wap. Některé prázdné, jiné až po okraj naplněné vápencem. Kamenolom ve Zruči nad Sázavou začal nakládat a tak bylo třeba do Zruče vozit vozy na vlečku. Protože by však příliš dlouhé soupravy na lokálce vadily provozu a v lomu se může nakládat kvůli délce vlečkové koleje jen 5 vozů, musela desetivozová souprava zastavit v Ledečku, odkud ji do lomu nadvakrát odvezl "Velký Hektor". Naložené vozy poté přivezl zpět do Ledečka, kde se soupravy spojily a v čele s dvojicí "Zamračených" mohl vlak vyrazit na dlouhou cestu do místa vykládky. Ve Spodku tak výpravčí kromě dopravních povinností musel ve vhodných vlakových přestávkách náklad vyložit.

Dopravní ruch na lokálce však nebyl pouze ve znamení nákladních vlaků s vápencem. Byly k vidění i manipulační nebo osobní vlaky v čele se zajímavými stroji. Když na zaplněnou lokálku vyrazil ještě odklonový rychlík, měli výpravčí o zábavu postaráno. Aby vlak nenabral moc velké zpoždění a zbytečně v nácestných stanicích nezastavoval, museli se s dostatečným předstihem na jeho jízdě domluvit.

h

I přes několik drobných poruch, které bylo nutno během provozu řešit, se předposlední Den otevřených dveří na kolejišti v tomto školním roce vydařil. Návštěvníci si kromě prohlídky železničního kolejiště mohli na Stanici techniků uplést i velikonoční pomlázku, zajezdit si na autodráze nebo shlédnout kolejiště tramvajových modelářů.