Logo
rosna
pozadi_trat.gif, 6 kB

Přejezd ve stínu Hotelu International – stavba

Vše začalo jedním telefonátem. Obsahoval informaci, že po velké rekonstrukci přejezdů zůstala kdesi hromada výstražníků určených k likvidaci. Po pár dalších telefonátech mezi členy klubu a kolegy na Stanici techniků byl položen základ velkého přejezdového dobrodružství železničních modelářů. Jako u mnoha našich plánů byla vize jasná, ale způsob realizace prozatím nikoliv. Toto se odehrálo v létě 2012.

Na první pohled moderní přejezdové zabezpečovací konstrukčně patří k těm starším exemplářům. Výstražníky s červenými světly jsou sice novější konstrukce, ale samotný přejezd byl vyroben a zapojen podle sovětského vzoru. Původní řídící obvody automatického přejezdu se nedochovaly, ale skříň pohonu závory nese jasné znaky toho, že se jedná o starší kus, který se od sovětského vzoru jen málo liší. Celý výzisk materiálu tak kromě našich paží prověřil také kolegovu Fabii při převozu na Stanici. Jednotlivé díly jsme postupně očistili a nově natřeli. Zároveň jsme začali zkoumat, kam a jakým způsobem přejezd postavit. S ohledem na rozměry a hmotnost přicházelo do úvahy jediné možné umístění – k příjezdové komunikaci na dvůr Stanice. Naše nevalné stavařské znalosti podpořené průzkumem reálných předloh na železnici vyústily ve vykopání hluboké jámy a nákup jedné tuny betonové směsi. Po květnových svátcích roku 2013 se v trávníku za vraty objevil betonový základ budoucího přejezdu. V závislosti na postupu oprav jednotlivých dílů a jejich kompletaci začaly postupně na stožáru přibývat jednotlivé výstražníky, pohon závory a nakonec i samotná závora. Především vyzvednutí pohonu závory bylo obtížné. Zde je nutné podotknout, že u všech prací pomáhali řadoví členové kroužku, kteří mnohdy přispěli svými znalostmi nebo inovativním nápadem. V průběhu procesu jsme také učinili mnoho vedlejších objevů, které lze uplatnit nejen při stavbě přejezdu na dvoře. Například už víme, že služební dodávka uveze 1 tunu nákladu nebo míchačku na beton a že manipulace s litinovými díly není legrace, především když si je pustíte na nohu nebo na ruku.

Každý dílčí úspěch byl pro nás důvod k radosti a motivací k dalšímu postupu. Poslední díl přejezdu byl osazen v průběhu podzimu roku 2013 a na jaře 2014 byly provedeny zkoušky všech součástí přejezdu a určení potřebných hodnot výkonu zdrojů a dalších součástek. Na konci listopadu 2014 proběhla poslední zkouška, při níž byl s provizorním řízením přejezd zapojen nepřetržitě čtyři dny. Během té doby vzbudil zájem nejen u návštěvníků Dne otevřených dveří Stanice techniků, ale také u kolemjdoucích.

V současnosti je přejezd již kompletní a práce pokračují uvnitř Stanice, kde se připravuje elektronika řízení přejezdu, ovládací skříně a rozvody. V zapojení jsou kladeny velké nároky na bezpečnost provozu přejezdu. Poslední velkou výzvou zůstává dostavba spojovací kabelové trasy, která je již z části hotova. Zbývá vybudování kabelovodu pod asfaltovou cestou, kterým budeme kromě přejezdu dále napájet již stojící světelné návěstidlo a případná další zařízení nebo jiné železniční vylomeniny, které nám náhoda do cesty podstrčí.

Závěrem video z listopadového zkušebního provozu a odkaz na další videa.