Logo
rosna
pozadi_trat.gif, 6 kB

Zkoušky motorových vozů RS1

Když se na tratích v Libereckém kraji začaly prohánět nové motorové vozy řady 840 ČD firmy Stadler, začali někteří z nás netrpělivě vyhlížet slibovaný model tohoto zajímavého motoráku. Vzhledem k příznivým ohlasům cestující veřejnosti a potřebě nového vozidla zakoupilo DKV Praha – Podbaba jeden vůz a bude jej nasazovat v pravidelném oběhu na osobní vlaky z Prahy – Podbaby do Kácova a Ledečka.

Protože každému pravidelnému provozu předchází zkušební jízdy, ani v případě Stadlerů tomu nebylo jinak. Na letní zkoušky na Pacifiku nepřijel pouze jeden vůz, ale hned dva. To bylo nutné pro zjištění chování spojených vozů v ostrých obloucích a protiobloucích, na které je naše trať více než bohatá.

Zkoušky začaly ihned po příjezdu na podbabské nádraží, kde proběhlo nejdříve spojení vozů následované zkouškou informačních panelů a dalších systémů potřebných k jízdě vlaku. Po šesté hodině večer se společně oba vozy vydaly na svou první cestu po Pacifiku. Zkušební souprava zastavovala ve všech zastávkách a stanicích, kde se zjišťovaly případné kolize vysouvacích schůdků pod dveřmi s nástupišti. Vzhledem k charakteru nástupištních hran ve stanicích a zastávkách nebyly s vysouváním shledány žadné problémy a v ostrém provozu tak bude nastupování s vysunutými schody pro cestující příjemnější. Model sice své schůdky vysunout neumí, ale i tak bylo třeba ozkoušet, jestli u některého z nástupišť nenastanou problémy. Vozy také zastavovaly v úsecích s velkým spádem, kde byly ozkoušeny rozjezdy do kopce. Zde vozy obstály na výbornou. Zkušební souprava projela celou trať několikrát s vjezdy na různé staniční koleje a při zkouškách nebyly shledány žádné problémy. Nyní se ještě s motorovým vozem za dohledu techniků firmy Stadler musí seznámit pracovníci depa a po schválení všech potřebných dokumentů bude vůz připraven k nasazení do pravidelného provozu.

 Od zkoušek neuplynul ani týden a nový Stadler významně zasáhl do víkendového provozu na Pacifiku. Po přistavení k nástupišti u kusé koleje na Podbabě vzbudil zájem všech na nádraží a první výletníci směřující do Kácova začali bázlivě nastupovat. Při jízdě pak ocenili klimatizaci, zásuvky nebo nové sedačky. I obsluha si nové vozidlo oblíbila díky jeho příznivým jízdním vlastnostem. 

Popřejme tedy novému motoráku hodně najetých kilometrů bez nehod a co nejvíce spokojených cestujících.