Logo
rosna
pozadi_trat.gif, 6 kB

Mezipatro

Dopravně velmi významný uzel celého kolejiště se čtyřmi dopravními kolejemi a dvěma odstavnými kolejemi pro přípřežní lokomotivy. Vede tudy jednokolejná hlavní trať z hlavního nádraží, která přechází na dvojkolejnou trať do podzemního Spodního nádraží. Dále se zde připojuje vedlejší trať z Ledečka, která tak uzavírá okruh vedlejší trati, a z opačné strany přichází krátká spojovací trať ze Zruče.

Němka (555.125) přijíždí od Ledečka M 240 a hra světel Křižování v Mezipatře Záblesk ze tmy

Ve stanici je od 4. 12. 2009 zapojen panel, který ovládá výhybky a indikuje jejich polohu. Druhý panel zatím provizorně ovládá jízdu vlaků a je upraven tak, že umožňuje nezávislou jízdu dvou vlaků na opačných zhlavích. Pro komunikaci se stanicemi Ledečko a Spodek je stanice vybavena telefonem. Do stanic Ledečko, Podbaba a Zruč je jízda vlaku zabezpečena traťovým souhlasem. Kvůli mnoha zaústěným tratím klade tato stanice při provozu velké nároky na obsluhu. Ta nesmí ztratit přehled o provozu na všech okolních traťových úsecích. Při absenci vazby traťového zabezpečovacího zařízení do staničního je to někdy velice těžký úkol a vyžaduje jen ty nejzkušenější výpravčí.

 planek stanice